top of page

Bauhaus
The Bauhaus Exhibition -  Johannes Itten - Plonter Animation
00:18
צפייה בסרטון
The Bauhaus Exhibition -  Walter Gropius - Plonter Animation
00:20
צפייה בסרטון
The Bauhaus Exhibition -  Paul Klee - Plonter Animation
00:19
צפייה בסרטון
The Bauhaus Exhibition -  Wassily Kandinsky - Plonter Animation
00:21
צפייה בסרטון

100 שנה לבאוהוס // מוזיאון ישראל

הקמנו לתחייה ארבעה מהאבות המייסדים של בית ספר הבאוהוס שבגרמניה. כל אחד מציג את השקפת העולם הייחודית לו וביחד הם מובילים את הצופה במסדרונות התערוכה. הפרויקט הופק עבור תערוכת "100 שנה לבאוהוס'' במוזיאון ישראל.